Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dodatečné a následné (opravné) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

15.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11.2.2 Dodatečné a následné (opravné) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
  • § 141 DŘ – povinnosti napravit chybu v případech, kdy plátce zjistí, že ve vyúčtování uvedl nesprávné údaje; pokud je pochybení zjištěno po uplynutí zákonné lhůty, podá plátce dodatečné vyúčtování

  • § 142 DŘ – postup při podávání následného vyúčtování, které je podáváno do uplynutí zákonné lhůty pro podání daňového vyúčtování

  • § 41 ZSDP – dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení

Vyúčtování za rok 2009 podávané v roce 2010  Vyúčtování za rok 2010 podávané v roce 2011
Vyúčtování za rok 2011 podávané v roce 2012
Vyúčtování za rok 2012 podávané v roce 2013
 
Následné a dodatečné vyúčtování neexistovalo Vyúčtování se považuje za daňové tvrzení, existuje i forma následného a dodatečného vyúčtování
Opravy chyb za rok 2008 a 2009 se prováděly ve sloupci 6 a 7 v tiskopisu pro vyúčtování daně Opravy chyb za předchozí rok budou provedeny formou následného nebo dodatečného vyúčtování
Komentář

Před uplynutím lhůty pro podání vyúčtování může plátce nahradit chybné

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: