Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dodatečné a následné (opravné) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

15.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11.2.2 Dodatečné a následné (opravné) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
  • § 141 DŘ – povinnosti napravit chybu v případech, kdy plátce zjistí, že ve vyúčtování uvedl nesprávné údaje; pokud je pochybení zjištěno po uplynutí zákonné lhůty, podá plátce dodatečné vyúčtování

  • § 142 DŘ – postup při podávání následného vyúčtování, které je podáváno do uplynutí zákonné lhůty pro podání daňového vyúčtování

  • § 41 ZSDP – dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení

Vyúčtování za rok 2009 podávané v roce 2010  Vyúčtování za rok 2010 podávané v roce 2011
Vyúčtování za rok 2011 podávané v roce 2012
Vyúčtování za rok 2012 podávané v roce 2013
 
Následné a dodatečné vyúčtování neexistovalo Vyúčtování se považuje za daňové tvrzení, existuje i forma následného a dodatečného vyúčtování
Opravy chyb za rok 2008 a 2009 se prováděly ve sloupci 6 a 7 v tiskopisu pro vyúčtování daně Opravy chyb za předchozí rok budou provedeny formou následného nebo dodatečného vyúčtování
Komentář

Před uplynutím lhůty pro podání vyúčtování může plátce nahradit chybné