Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Doba důchodového pojištění osob vykonávajících statutární funkce

8.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.5 Doba důchodového pojištění osob vykonávajících statutární funkce

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 11 odst. 2 ZDPo – hodnocení doby důchodového pojištění osob vykonávajících statutární funkce

2011–2013    od 2014   
U osob vykonávajících statutární funkce v obchodních společnostech a družstvech je podmínkou pro hodnocení doby výkonu funkce jako doby důchodového pojištění zaplacení pojistného na důchodové pojištění zaměstnavatelem.   U osob vykonávajících statutární funkce v obchodních společnostech a družstvech již není podmínkou pro hodnocení doby výkonu funkce jako doby důchodového pojištění zaplacení pojistného na důchodové pojištění zaměstnavatelem.  

Komentář:

Do konce roku 2013 platilo, že u zaměstnanců v pracovněprávním vztahu, společníků a jednatelů s. r. o, komanditistů komanditní společnosti a prokuristů se za