Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Definice režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

16.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.10.1 Definice režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

JUDr. Jan Přib

Právní úprava
  • § 56 ZNP – režim dočasně práce neschopného pojištěnce a povinnosti pojištěnce

2010–2011  2012–2013 
Režim dočasně práce neschopného pojištěnce je konkrétně upraven (viz níže komentář).  Režim dočasně práce neschopného pojištěnce je konkrétně upraven (viz níže komentář) s tím, že je upraven režim vycházek

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce zahrnuje:

  • stanovení léčebného režimu ve smyslu zdravotnických předpisů,

  • povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek; místem pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce je místo, které pojištěnec sdělil ošetřujícímu lékaři při vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nebo místo, na které změnil pobyt se souhlasem ošetřujícího lékaře,

  • povolení vycházek včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje,

  • povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tuto změnu nevylučuje,

  • provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje Úřad práce podle zákona o zaměstnanosti.

Pojištěnec je povinen dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Režim dočasně práce neschopného pojištěnce stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Režim dočasně práce neschopného pojištěnce může být ošetřujícím lékařem změněn v souladu se změnou zdravotního stavu.

Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Změnu místa pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce z důvodu pobytu v cizině může ošetřující lékař povolit jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského