Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dary z pohledu zákona o daních z příjmů

17.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové zákony jsou vůči dárcům vstřícné, avšak jen do určitých mezí. Podívejme se na některé novinky v této oblasti.

V § 15 odst. 1 ZDP řešícím u fyzických osob  nezdanitelnou část základu daně dochází k řadě změn, a to zejména:

-        místo „darů” se zavádí širší pojem „poskytnutí bezúplatného plnění a v § 15 odst. 1 ZDP došlo ke zvýšení maximálního limitu pro odpočet poskytnutého bezúplatného plnění z 10 % na 15 % ze základu daně,

-        místo „rehabilitačních a kompenzačních pomůcek uvedených ve zvláštním právním předpise” (možnost snížení základu daně je do výše nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu) se zavedlo vymezení „zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením”, a to jako reakce na zrušení vyhlášky č. 182/1991 Sb. (k 31. 3. 2012) a nahrazení zákonem č. 329/2011 Sb. a vyhláškou č. 388/2011 Sb., ve které je výčet těchto pomůcek širší.  Patří tam např. i příspěvek na pořízení (zakoupení) motorového vozidla, tedy nejen příspěvek na individuální úpravu automobilu, za zvláštní pomůcku se považuje i vodicí pes, příspěvek na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC atd.

-        místo příspěvku pro zařízení „na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat” je možné plnění poskytnout pro zařízení „pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů”,

-        hodnota odběru orgánu se podle novely transplantačního zákona