Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Členství v odborech podle zákoníku práce

18.11.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec nemá povinnost zaměstnavateli sdělit, zda je či není členem odborové organizace, respektive které.

Podle § 316 odst. 4 písm. e) nesmí zaměstnavatel vyžadovat od zaměstnance informaci o jeho členství v odborové organizaci, přičemž pro tento případ nestanoví uvedené ustanovení žádnou výjimku. Tento zákaz ale není možné vnímat absolutně a výklad tohoto ustanovení musí být proveden v kontextu celé právní úpravy. V některých případech totiž zaměstnavatel potřebuje vědět, zda zaměstnanec je či není členem odborové organizace, respektive které. To odůvodňuje právě ustanovení § 286 odst. 6 s ohledem na skutečnost, že u zaměstnavatele působí více odborových organizací a zaměstnavatel musí vědět, se kterou z nich musí individuální pracovněprávní vztahy zaměstnance řešit. Vztah mezi § 316 odst. 4 písm. e) a § 286 odst. 6 je vztah obecného a zvláštního. Zákaz vyžadovat údaje o odborovém členství představuje obecnou právní úpravu, před níž má přednost úprava speciální, upravující postup v případech podle § 286 odst. 6.

Zaměstnanec ale nemá povinnost ani v takovém případě zaměstnavateli sdělit tuto skutečnost. Potom ovšem zaměstnavatel vůči němu postupuje, jako by nebyl odborově organizován.

Pro úplnost ještě uveďme, že zaměstnavatel, u něhož působí více odborových organizací, nesmí fyzické osobě položit otázku o eventuelním odborovém členství před vznikem pracovního poměru, neboť podle § 30 odst. 2 ZP lze vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od toho, kdo se uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy. Údaje o členství v odborech mezi ně nepatří.