dnes je 16.7.2024

Input:

367/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení

č. 367/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2007,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona
jedna
839
dvě
1 148
tři
1 501
čtyři a více
1 810
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona
jedna
494
dvě
676
tři
884
čtyři a více
1 092
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 pro
a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
 
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 6 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
 
Praha
více než 100 000
50 000 -
99 999
10 000 -
49 999
do 9 999
jedna
4 182
3 383
3 155
2 895
2 747
dvě
6 091
4 998
4 686
4 331
4 128
tři
8 401
6 971
6 563
6 099
5 834
čtyři a více
10 549
8 824
8 332
7 772
7 453

  
b)  byty v družstevních bytech a bytech vlastníků
 
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 6 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
 
Praha
více než 100 000
50 000 -
99 999
10 000 -
49 999
do 9 999
jedna
2 653
2 653
2 653
2 653
2 653
dvě
4 055
4 055
4 055
4 055
4 055
tři
5 763
5 763
5 763
5 763
5 763
čtyři a více
7 385
7 385
7 385
7 385
7 385
§ 3
Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2008.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
 
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...