234/2014 Sb.
Zákon o státní službě, ve znění účinném k 1.8.2017

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

234/2014 Sb., Zákon o státní službě, ve znění účinném k 1.8.2017

č. 234/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. října 2014
o státní službě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 odst. 1 písm. g) a § 33 odst. 1 písm. q)
nález ÚS
199/2015 Sb.
(k 14.8.2015)
ruší § 17 odst. 3 větu čtvrtou
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění § 53, § 54, § 55, § 57, § 58
26/2016 Sb.
(k 25.1.2016)
mění § 8 odst. 1, § 24 odst. 5, § 51, § 67, § 74 odst. 1 písm. h), § 149, § 178, § 193 odst. 3 a § 195
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 33 odst. 1 písm. u)
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
vkládá v § 2 odst. 1 nové písm. l)
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 2 odst. 1 písm. g) a § 33 odst. 1 písm. q)
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 2 odst. 1 písm. g) a § 33 odst. 1 písm. r)
195/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
vkládá v § 2 odst. 1 nové písm. m)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 26 odst. 1
302/2016 Sb.
(k 21.9.2016)
mění § 2 odst. 1, § 11 odst. 4, § 19 odst. 4 a § 33 odst. 1
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 2 odst. 1, § 11 odst. 4, § 19 odst. 4 a § 33 odst. 1
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 33 odst. 1
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017.
66/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 2 odst. 1
144/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění, celkem 92 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
150/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 2 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu,
b) organizační věci státní služby (dále jen „služba”),
c) služební vztahy státních zaměstnanců,
d) odměňování státních zaměstnanců a
e) řízení ve věcech služebního poměru.
(2) Tento zákon dále upravuje organizační věci týkající se zaměstnanců ve správních úřadech, kteří pracují v základním pracovněprávním vztahu.
§ 2
(1) Tento zákon se nevztahuje na
a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády, včetně zaměstnance zařazeného
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
PaM profi | PaM aktuality profi | PaM aktuality profi PLUS
 +420 222 539 333  aktualityprofi@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • On-line knihovna je denně doplňovanou databází článků týkajících se pracovního práva, mzdových výpočtů, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti a cestovních náhrad.
 • Právní předpisy jsou nedílnou součástí, a to k různým datům účinnosti.
 • Články jsou srozumitelné, názorné a garantované.
 • Databáze jsou doplněny o propracovaný systém vyhledávání, který umožňuje vždy rychle nalézt požadovanou odpověď.
 • Vyhledávání bez reklam.
 • Praktické filtry zacílí na hledané téma.
 • Portál má jednoduché ovládání, uživatelsky přátelské rozhraní i profesionální úroveň.
 • Renomovaní autoři - články mají vysokou odbornou hodnotu. 
 • Odpovědní servis zdarma - do 3 týdnů získáte fundovanou odpověď na dotaz z oblasti účetnictví (pouze u modulu PaM aktuality profi PLUS - 4 dotazy za rok).
 • Časové verze článků (pouze pro PaM aktuality profi PLUS).

PaM aktuality profi Vám zajistí dokonalý přehled ve světě mzdového účetnictví.

   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: